Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2017
loading...
15:33 05/01/2018

Ngày 30/12/2017, tại Hội trường UBND xã Thạch Hương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đại diện Công An huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà về dự và chỉ đạo hội nghị, cùng đội ngũ cán bộ, đại diện các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị trên địa bàn, Bí thư các chi bộ, Trưởng thôn cùng lực lượng Công an viên, thôn đội trưởng đã tới dự…

Năm 2017, mặc dù tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh có nhiều diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; sự tham gia phối hợp của các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể xã hội và sự vào cuộc mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân trong xã nên tình hình Quốc phòng- An ninh trên địa bàn toàn xã tiếp tục được giữ vững ổn định. Trong đó, với vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trên lĩnh vực Quốc phòng, An ninh, Ban chỉ huy Quân sự và Ban Công an xã đã thường xuyên phối hợp với Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ công tác Quốc phòng- An ninh, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố Quốc phòng- An ninh, đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả công tác Quốc phòng- An ninh năm 2017, đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và những hạn chế bất cập trong công tác Quốc phòng- An ninh, từ đó bàn và đưa ra nhiều giải pháp tích cực nhằm tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Ngụ - Bí thư Đảng uỷ đã biểu dương, đánh giá cao thành tích, kết quả đạt được trên tất cả các mặt công tác Quốc phòng, An ninh. Sau khi phân tích, đánh giá và nhận định tình hình và những yếu tố tác động đến nền quốc phòng, an ninh của xã, đồng chí Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã khẳng định: Nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của cấp uỷ đảng, sự điều hành của chính quyền. Trong đó các ban ngành, đoàn thể phải thường xuyên phối kết hợp với ban Công an, ban Chỉ huy Quân sự xã chủ động lập kế hoạch, xây dựng chương trình hành động cụ thể của ngành mình nhằm tăng cường nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh. Phải thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác bảo vệ Quốc phòng- An ninh;

Đồng chí Nguyễn Đình Ngụ- Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội Nghị
Nhãn

Tổng kết công tác Quốc phòng- An ninh năm 2017, Chủ tịch UBND xã đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quốc phòng- an ninh./.

Ý kiến bạn đọc