Thông tin chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
61-CV/UBND Công văn V/v xin ý kiến đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”
176-QĐ/UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ gạo hỗ trợ cứu đói cho các hộ dân bị ảnh hưởng Bão số 10 đợt 2 năm 2017
174-QĐ/UBND Quyết định Về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo, khẩu nghèo; hộ cận nghèo khẩu cận nghèo cuối năm 2017.
170-QĐ/UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2017
168-QĐ/UBND QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh hiệu " Gia đình văn hóa", "Gia đình văn hóa tiêu biểu", " Gia đình thể thao" năm 2017
167-QĐ/UBND Quyết định V/v Thành lập Ban chỉ đạo tổ điều tra thu thập thông tin cung lao động năm 2017
164-QĐ/UBND Quyết định Công nhận thôn đạt tiêu chuẩn " An toàn về ANTT" năm 2017
163-QĐ/UBND Quyết định Về việc phân bổ hạt giống Ngô, rau sản xuất vụ Đông năm 2017
160-QĐ/UBND Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017
159-QĐ/UBND Quyết định V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn xã Thạch Hương giai đoạn 2017-2020
155-QĐ/UBND Quyết định Về việc phân bổ gạo hỗ trợ cứu đói cho các hộ dân bị ảnh hưởng Bão số 10 năm 2017
56-CV/UBND Công văn V/v xin cấp ứng kinh phí đẩy nhanh tiến độ thực hiện chường trình MTQG xây dựng Nông thôn mới
43-BC/UBND Báo cáo Kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017
01/BQL-NTM Công văn Về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới năm 2017
04-CV/ĐU Công văn V/v tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy trong xây dựng NTM
37-NQ/ĐU Nghị quyết BCH Đảng ủy tháng 10 về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM
123/UBND VV tiêm phòng gia súc, gia cầm
401/TB- SYT Sở Y Tế tạm dừng cấp chứng chỉ hành nghề dược và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
147-04 Bảng giá viện phí bệnh viện Đa Khoa huyện Vũ Quang