Một số kết quả đạt được trong công tác xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017
loading...
10:32 07/07/2017

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới là một chương trình tổng hợp bao trùm tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội ở nông thôn, là chương trình thiết thực, hiệu quả và có tính nhân văn cao, là chương trình của dân vì dân và do chính người dân là chủ thể thực hiện. Ngày 4/12/2016 UBND Tỉnh ra quyết định số 16/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách các xã đăng ký thực hiện hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó Thạch Hương là một trong 24 xã đăng ký thực hiện hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích NTM trong năm 2017 xã Thạch Hương chỉ đạt 8/20 tiêu chí. Xác định rõ việc thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ và nhân dân xã thạch Hương, Bởi vậy, ngay sau khi chương trình được triển khai, xã đã khẩn trương thành lập ban chỉ đạo. xây dựng khung kế hoạch xây dựng thực hiện, Đảng ủy đã kịp thời ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng NTM.

Trong 6 tháng đầu năm 2017 xã nhà đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới đến tận từng người dân, Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đại bộ phận nhân dân trong xã đều nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đóng góp vào chương trình XDNTM trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2017 với sự chỉ đạo quyết liệt của BCĐ huyện, sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân đã thực hiện được một số công việc như sau:

1. Về công tác vận động nhân dân hiến đất, hiến hàng rào, các công trình phụ trợ mở rộng hành lang giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm nhờ sự hưởng ứng đồng thuận của nhân dân đã huy động được 5200 ngày công, chặt bỏ 10.000 cây tạp, vận động nhân dân hiến 2000m2 đất, tháo dỡ 600m hàng rào, 6 công trình phụ trợ, vận động nhân dân xây mới 3,3km hàng rào (trong đó 2,3km hàng rào thoáng lưới B40) 20 cổng ngõ.

Trong đó có nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, hiến cây để giải tỏa hành lang giao thông, mở rộng các tuyến đường, như hộ gia đình ông Phạm Tiến, Nguyễn Đình Hà, Trần Cảnh, Nguyễn Xuân Đậu, Trần Tứ, …(thôn Trung Thành), hộ gia đình ông Phạm Minh (thôn Hương Long); gia đình hộ gđ ông võ Tá Liệu, Võ tá Đức, Chị Lê Thị Hương ( thôn Minh Đình); hộ Anh Nguyễn Hồng Phong, bà Dương Thị Tuyển, Nguyễn Thị Vịnh (Thôn Tân Tiến)…

2. Về xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng cơ bản

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình XD NTM là xã đã chủ trương xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang. Khi xây dựng các công trình nông thôn mới, Thạch Hương thực hiện theo nguyên tắc tập trung, dân chủ. Đảng ủy, chính quyền đã tranh thủ tốt các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng. Đặc biệt, với sự đồng thuận nhất trí cao về chủ trương XDNTM, nhân dân đã tích cực, tự nguyện đóng góp tiền của và ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ dân sinh đi đôi với phát triển kinh tế của địa phương. Sau 6 tháng đầu năm đã tập trung xây dựng 4.451m mương thoát nước, làm mới 200m đường bê tong, đổ 4800m3 biên hòa; Triển khai khởi công xây mới hai nhà văn hóa thôn Yên Trung và Minh Đình, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9; tu sửa 4 nhà văn hóa ở thôn Tân Hòa, Hương Long, Hương Mỹ, Tân Tiến; Xây dựng sân vận động xã với tổng diện tích 12.000m 2 ; Tiến hành tu sửa 4 phòng học ở trường tiểu học và xây mới 4 phòng học ở trường mầm non; Tu sửa khuôn viên và một số hạng mục cơ sở hạ tầng tại Trạm y tế; Làm mới và tu sửa 9 nhà ở xuống cấp cho các đối tượng khó khăn; Trồng mới 140 cây xanh dọc tuyến đường chính trục xã; 3000m hàng rào xanh ở các tuyến đường chính và nội thôn.

3. Về xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng khu dân cư mẫu.

Đã tập trung xây dựng 10 vườn mẫu theo quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong xây dựng NTM là “vườn mẫu đẹp, nhưng phải có hiệu quả kinh tế”, đến nay đã có 5 vườn cơ bản đạt chuẩn.

Bên cạnh đó việc chỉnh trang vườn hộ, xóa bỏ vườn tạp được đẩy mạnh ở tất cả các thôn, mỗi tuần tập trung chỉnh trang 10-15 vườn/ thôn, tập trung ra quân vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, đã tạo nên một phong trào sôi nổi trên địa bàn toàn xã.

Để hoàn thành 20 tiêu chí theo quy định, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã đã chỉ đạo các thôn bám sát khung kế hoạch triển khai các nội dung các tiêu chí, trong đó tập trung quyết liệt vào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và chỉnh trang vườn hộ. Với vị trí địa lý thuận lợi gần khu trung tâm hành chính, hệ thống giao thông nội thôn cơ bản đát, là vùng có truyền thống làm vườn, trồng rau . Trung Thành được ban chỉ đạo chọn làm điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, sau 6 tháng thực hiện quyết liệt cơ bản đến nay đã từng bước hình thành nên khu dân cư mới.

Sau 6 tháng triển khai thực hiện tiêu chí 20 - xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, vườn mẫu, phong trào đã thực sự trở thành cuộc thi đua lan rộng trên khắp địa bàn xã, từng bước chuyển biến nhận thức của người dân trong việc chỉnh trang nhà ở, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, hàng rào xanh kinh tế, bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đạt được kết quả như hôm nay, yếu tố quan trọng nhất đó là sự đoàn kết, nhất trí giữa ý Đảng và lòng dân, đặc biệt là người dân xác định rõ trách nhiệm chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Để xây dựng thành công chương trình MTQG XDNTM trong thời gian tới chúng ta tập trung chỉnh trang vườn hộ, nhà ở dân cư, sắp xếp đồ dùng gia đình gọn gàng ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ từ trong nhà ra ngoài ngõ, làm sạch môi trường, làm sạch đường làng ngõ xóm, xây dựng mỗi thôn thành khu dân cư mới kiểu mẫu.

Những kết quả bước đầu đạt được hôm nay là tiền đề, là động lực để Thạch hương tiếp tục phát huy tính dân chủ, đoàn kết, huy động sức mạnh tập thể từ người dân, huy động mọi nguồn lực, nhằm không ngừng hoàn thiện các tiêu chí một cách bền vững và có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội trong giai đoạn mới. Với khí thế xây dựng nông thôn mới, tin tưởng rằng trong thời gian tới cán bộ và nhân dân xã nhà chúng ta sẽ quyết tâm, đồng lòng, chung sức xây dựng thành công chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đưa xã nhà về đích nông thôn mới trong  năm 2017.

Trần Thị Thu

Tin mới cập nhật

Ý kiến bạn đọc