Hội đồng hương Thạch Hương tại TP. Hà Tĩnh đóng góp xây dựng NTM cho quê hương

Chiều ngày 12/11/2017 ông Nguyễn Sỹ Châu và bà Dương Thị Lộc đại diện cho Hội đồng hương xãThạch Hương đang sinh...