Xã Thạch Hương tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017
loading...
16:34 16/11/2017

Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trân Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11/1930 – 18/11/2017. Từ ngày 11 đến 15/11/2017, 7 khu dân của xã Thạch Hương tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017.

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc được tổ chức hàng năm là dịp để bà con nhân dân trong khu dân cư cùng ôn lại truyền thống kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thông nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017) nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu sâu sắc hơn về vai trò to lớn của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại ngày hội các đại biểu và bà con nhân dân tai các khu dân cư đã nghe báo cáo những thành tích trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội mà cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân trong khu dân cư đã nổ lực phấn đấu đạt được trong năm qua, kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Ngày hội đại đoàn kết tại thôn Minh Đình

Theo đó trong năm qua các khu dân đã nổ lực phấn đấu cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới qua đó đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn được giữ vững.
Tại ngày hội, UBND xã đã biểu dương 60 hộ gia đình văn hoá có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2017.

Cũng trong ngày hội nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra sôi nổi tại các khu dân cư trong xã. Ban công tác Mặt trận các thôn đã phát động thi đua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới năm 2018./.

Một số hình ảnh trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư:

Ngày hội đại đoàn kết tại thôn Tân Tiến

Trao tặng bằng văn hóa cho những hộ gia đình tiêu biểu năm 2017

Giao lưu văn nghệ tại ngày hội

Ông Lê Xuân Từ - P. Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Tỉnh tặng hoa và quà cho cán bộ và nhân dân thôn Minh Đình

Theo đó trong năm qua các khu dân đã nổ lực phấn đấu cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới qua đó đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn được giữ vững. Tại ngày hội, UBND xã đã biểu dương 60 hộ gia đình văn hoá có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựngBà Võ Thị Lộc - Thôn trưởng thôn Tân Tiến Báo cáo thành tích đạt được trong lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội ở khu dân cư năm 2017

Nhân dân thôn Trung Thành với ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư

Thu Thu

Ý kiến bạn đọc