Hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và tổng kết nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”
loading...
16:39 08/09/2017

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy về tổ chức học tập quán triệt nghị quyết. Ngày hôm nay (08/9/2017) Ban chấp hành Đảng bộ xã Thạch Hương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và tổng kết nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Xuân Hường - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, CT UBMTTQ, trưởng đoàn công tác số 6; đồng chí Phan Quang Hợi – Cán bộ Ban tổ chức huyện ủy, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành đảng ủy, cán bộ công chức, cốt cán, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đình Ngụ - Bí thư Đảng ủy quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy cũng nhìn nhận và đánh giá khách quan việc thực hiện nghị quyết TW 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” . Báo cáo tổng kết của Ban chấp hành Đảng ủy đã chỉ ra những mặt đạt được và nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế đồng thời mạnh dạn kiến nghị đề xuất một số vấn đề như tăng mức phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ công chức, và đặc biệt là những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn. Việc luân chuyển cán bộ địa chính thời gian 3 năm gây khó khăn cho cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ vì vừa làm quen được địa bàn lại phải luân chuyển đến địa bàn khác.

Hội nghị cũng nghe nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu xung quanh vấn đề chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Lê Xuân Hường - Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, CT UBMTTQ, trưởng đoàn công tác số 6 đã nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết TW 5 khóa XII, giao nhiệm vụ cho Đảng bộ và cán bộ đảng viên phải tự tìm tòi, nghiên cứu xây dựng chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống . Đồng chí cũng nhấn mạnh việc phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần của Nghị quyết số 10-NQ/TW đã nêu sẽ là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương, cần có chương trình hành động cụ thể sát đúng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thành phần kinh tế tư nhân phát triển từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của xã nhà tạo tiềm lực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới đưa Thạch Hương cán đích cuối năm 2017. Bên cạnh đó đồng chí cũng đánh giá cao kết quả thực hiện nghị quyết TW 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” trong những năm vừa qua. Đề nghị Đảng bộ tiếp tục thực hiện chiến lược cán bộ, có kế hoạch đào tạo cán bộ nguồn kế cận về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kinh nghiệm thực tiễn.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt cho Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Đình Ngụ - Bí thư đảng ủy một lần nữa nhấn mạnh: Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước có vai trò ý nghĩa hết sức quan trọng, trong thời gian tới Đảng ủy sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược cán bộ, tập trung đào tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn kế cận theo định hướng của nghị quyết TW 3 khóa VIII đồng thời tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên đảm bảo đạt chuẩn theo yêu cầu, tiếp tục tăng cường cán bộ chỉ đạo phụ trách thôn xóm để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn cũng thông qua đó đánh giá năng lực cán bộ bên cạnh trình độ chuyên môn.

Thái Thị Huyền

Ý kiến bạn đọc