Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạch Hương cùng sự giúp đỡ của HLHPN huyện Thạch Hà góp sức cùng nhân dân xã Thạch Hương xây dựng nông thôn mới
loading...
16:14 09/11/2017

Hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua Hội liên hiệp phụ nữ xã Thạch Hương cùng sự giúp đỡ của hội LHPN huyện Thạch Hà tích cực huy động được sức mạnh của toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ cùng chung tay giúp xã nhà Thạch Hương xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hoạt động cụ thể và thiết thực góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Hội LHPN xã đã chỉ đạo các chi, tổ hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền qua nhiều hình thức như lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt của các CLB, phát tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã, thôn... vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, huy động lực lượng phụ nữ giúp đỡ các hộ gia đình giải tỏa, hiến đất... Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của hội viên phụ nữ và người dân trong xã, tích cực tham gia ủng hộ chương trình xây dựng NTM. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã còn chỉ đạo các chi, tổ hội thực hiện Chương trình xây dựng NTM gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động như phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”;
Bên cạnh đó Hội liên hiệp phụ nữ các huyện cùng hội LHPN các xã còn đóng góp nagyf công cùng Hội LHPN xã nhà ra quân xây dựng NTM.
Trong ngày 28/10/2017 gần 80 hội viên thuộc Hội LHPN huyện cùng Hội LHPN xã Thạch Lâm, Thạch Xuân phối hợp cùng chi hội phụ nữ thôn Trung Thành giúp chỉnh trang vườn hộ gia đình chị Nguyễn Thị Tỷ và chị Nguyễn Thị Hiếu.
Ngày 06/11/2017 Hội LHPN huyện cùng Hội LHPN xã Nam Hương, Thạch Điền và 30 hôi viên chi hội phụ nữ thôn Trung Thành huy động ngày công giúp chỉnh trang vườn chị Phạm Thị Việt và Vườn mẫu chị Nguyễn Thị Loan.
Tiếp tục sáng ngày 9/11/2017 gần 20 hội viên Hội LHPN xã Thạch Đài cùng 70 hội viên chi hội thôn Yên Trung giúp chỉnh trang khuôn viên tại nhà avwn hóa thôn và chỉnh trang vườn gia đình chị Nguyễn Thị Liệu. Chiều cùng ngày hội LHPN xã Bắc Sơn cùng chị em chi hội thôn Hương Mỹ đóng góp ngày công chỉnh trang vườn hộ gia đình bà Phạm Thị Hưng.
Thông qua cuộc vận động của tổ chức Hội, bằng sự năng động, sáng tạo, Hội LHPN xã Thạch Hương đã thu hút, tập hợp và phát huy nội lực của phụ nữ địa phương, đồng thời phát huy ngoại lực từ sự đóng góp của Hội LHPN cấp huyện và hội LHPN các xã các góp phần không nhỏ trong việc chung tay xây dựng NTM ở địa phương, góp phần cùng Thạch Hương phấn đấu về đích NTM trong năm 2017.

Thu Thu

Ý kiến bạn đọc